Prirodni resursi

Župa sa svojim, do kraja neistraženim resursima, predstavlja bogatsvo različitosti. Dugogodišnja eksploatacija i višedecenijsko korišćenje još uvijek nije iscrpila resurse koji postoje u Župi. Na štetu i nesreću Župe, tu eksploataciju do danas nije u potpunoj mjeri pratio adekvatan razvoj.Župa je poznata po raznolikosti klime koja joj omogućava, da uz značajno bogastvo poljoprivrednog zemljišta sa kojim raspolaže razvija različite vidove poljoprivredne proizvodnje.

Najbogatija nalazišta rude boksita u Evropi, bogatstvo šumama, raznovrsnost flore i faune, zavidni vodeni potencijali, neiskorišćeni prirodni i očuvani prostori za razvoj seoskog i planinskog turizma, nedovoljno istraženi kulturno istorijski spomenici i bogastvo ljudskim resursima samo su neki od potencijala sa kojima raspolaže Župa.