Prirodni izvori

U Župi ima više izvora koji se većinom nalaze na padinama okolnih planina, obično na spoju vodonepropusnih i vododrživih stijena. Veći izvori sa desne strane Gračanice su vrela Blace Morakovske od kojih izvire Gračanica i koji su djelimično kaptirani za potrebe vodosnabdijevanja Župe. Izvor Susjed izvire u podnožju Prekornice na nadmorskoj visini od 930.m. Izvor Slatišnjak izvire iznad Bjeloševine na 1012.m. nadmorske visine. Potok Mačak u Kutima nastaje od više izvora, od izvora Đedov studenac na 920.m. nadmorske visine, Žukovice 980.m.nadmorske visine, koji je djelimično kaptiran i Crni oštak zapadno od njih na 964.m. nadmorske visine. Pored njih još je značajan i izvor Botanac u Bastajima na 796.m. nadmorske visine. Od značajnijih izvora sa lijeve strane doline rijeke Gračanice izdvajaju se Rađenovac koji izvire kod Laza (1019.m.)na nadmorskoj visini od 915.m., Gojuša na visini od 880.m. nadmorske visine i Jasenovac na visini od 1080.m. oba iznad sela Jugovići.

Nažalost, kao i za mnoga prirodna bogastva u Crnoj Gori, tako i za župske izvore ne postoji tačna evidencija koliko izvora postoji i kojeg kapaciteta. Predanje govori da sama Lukavica ima 365 prirodnih izvora.

Izvori u Župi zbog velikog uticaja na životnu sredinu raznih zagađivača , ali i globalnog zagrijavanja sve više smanjuju kapacitet.

Izvorište "Bukovik"-Morakovo

Izvorište „Bukovik“ nalazi se u Gornjem Morakovu, naselju koje pripada Župi. Zona isticanja samog izvorišta smještena je na sjeverozapadnoj padini planine Miljevac (1803mnm), na nadmorskoj visini od 994mnm, sa koordinatama X= 6 598 469 Y= 4 728 786 Naime, radi se o planinskom, nenaseljenom i gotovo pustom području bez postojanja saobraćajne infarstrukture, sa potpunim odsustvom kako stalnih tako i privremenih naselja, sa nedirnutom prirodom oslobođenom čak i uticaja poljoprivrede i stočarstva, koji bi mogli negativno uticati na kvalitet podzemnih voda izvorišta Bukovik. Samim tim izvorište „Bukovik“ predstavlja danas veoma rijetku pojavu potpuno netaknute prirode. Dosadašnja iskorišćenost vodnih resursa i realna mogućnost njihovog daljeg i optimalnijeg korišćenja nameću potrebu za, njihovim daljim istraživanjima, izgradnjom, eksploatacijom i korišdenjem u skladu sa savremenim dostignudima nauke, tehnike i tehnologije i racionalnim upravljanjem prema međunarodnim standardima.