Projekti

10.05.2016.

Razvoj web prezentacije www.zupa.today

Da bi se na pravi način prezentovao naš kraj i njegovi kulturni, ali i svi drugi potencijali ušli smo u obiman i kompleksan projekat izrade web prezentacije. Na način kako smo zamislili realizaciju čitavog projekta možemo se pohvaliti da će ...

Opširnije

20.05.2016.

Suveniri ka razvoju Župe

Cilj projekta je bio mobilisati građane Župe ka stvaranju nove vrijednosti u zajednici, kroz izradu i stvaranje turističkih predmeta i suvenira koji će promovisati naš kraj širom svijeta. Predmeti i suveniri se trenutno ne izrađuju u Župi, a samim tim ...

Opširnije

15.05.2016.

Izgradnja mosta na Gračanici

Višedecenijski problem sa kojim su najviše bili suočeni đaci iz Starog Sela koji pohađaju matičnu školu u Župi uspješno je riješen zahvaljujući projektu naše organizacije ''Male akcije, veliki doprinos''. Postojeća drvena greda, koja je iz nužde bila improvizacija mosta, predstavljala ...

Opširnije

20.03.2016.

Izrada turističke karte Župe

Organizacija ''Župa u srcu'' smatra da Župa posjeduje mnogo toga što može da se pokaže turistima koji u sve većem broju otkrivaju ljepote našeg kraja. Da bi sve to prikazali na pravi način krenuli smo u realizaciju projekta izrade sveobuhvatne ...

Opširnije

26.01.2016.

Škola u Liverovićima dobila centralno grijanje

Organizacija ''Župa u srcu'' uspješno je završila projekat ugradnje savremenog grijanja u OŠ'' Dušan Bojović''. Projekat organizacije ''Župa u srcu'' kojim se u područnom odjeljenju OŠ ''Dušan Bojović'' instaliran najsavremeniji sistem grijanja na pelet uspješno je završen zahvljujući podršci i ...

Opširnije

20.05.2017.

‘’Zajedno za budućnost Župe’’

Projekat ‘’Zajedno za budućnost Župe’’ finansira Evropska unija kroz projekat FORS Montenegra “Let's Grow Together with IPA 2”. Realizacijom projekta uspostavljena je bolja saradnja svih aktera u zajednici kroz formiranje i rad Savjeta za održivi razvoj Župe, ali i dalje ...

Opširnije

03.07.2018.

Projekat ''Aktivne ruralne zajednice za bolju budućnost''

Projekat “Aktivne ruralne zajednice za bolju budućnost” je tokom 9 mjeseci sproveo inovativne aktivnosti koje će imati, nadamo se, značajne rezultate za bolje organizovanje ruralnih zajednica i njihovu pripremu za fondove Evropske unije. Opšti cilj projekta ''Aktivne ruralne zajednice za ...

Opširnije

01.06.2017.

Male akcije veliki doprinos

Organizacija Župa u srcu je uspješno realizovala projekat ''Male akcije - Veliki doprinos'' koji se finansirao od strane Fonda za aktivno građanstvo, kroz program Građanske akcije. Cilj projekta je bio povećanje angažovanosti građana Župe u različitim manjim akcijama koje utiču ...

Opširnije

26.01.2018.

''Mi hoćemo, mi možemo''

Cilj projekta je aktivno učešće mladih Župe u kulturno društvenom životu Župe Nikšićke. Mladi u Župi starijim generacijama djeluju bezidejno, neorganizovano, bez želje da učestvuju u mijenjanju uslove života u zajednici tako da se njihov glas malo čuje i ima ...

Opširnije

12.03.2019.

Projekat: ,,Da, biram čisto!''

Nizak nivo ekološke svijesti, neadekvatna zaštita i promocija prirodnih potencijala neki su od problema sa kojima su suočena naselja Župe. Značajna količina otpada koja se produkuje na teritoriji Župe još uvijek nije uključena u sistem organizovanog upravljanja otpadom. Kao posledica ...

Opširnije

19.03.2019.

Akademija održivosti - Fond za razvoj Župe

Organizacija Župa u srcu je započela učešće u programu „Akademija održivosti“. „Program „Akademija održivosti“ se realizuje u okviru regionalnog projekta “UKLJUČI SE i utiči: Razvoj filantropije za jače civilno društvo” („SIGN Up for Impact: Philanthropy Development for Stronger Civil Society“) ...

Opširnije

12.07.2019.

Projekat ''Opasnosti ambrozije''

Organizacija ''Župa u srcu'' je uz podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja tj. Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove započela projekat ''Opasnost ambrozija'' kako bi javnost i građane upoznala sa opasnostima koje donosi dalje širenje ove invazivne biljne ...

Opširnije

 1  2 > >> Ukupno: 14  Prikazano: 1 - 12