Projekti

26.01.2016.

Škola u Liverovićima dobila centralno grijanje

Organizacija ''Župa u srcu'' uspješno završila projekat ugradnje savremenog grijanja u OŠ'' Dušan Bojović''. Projekat organizacije ''Župa u srcu'' kojim se u područnom odjeljenju OŠ ''Dušan Bojović'' instalirao najsavremeniji sistem grijanja na pelet uspješno je završen zahvljujući podršci i koordinaciji ...

Opširnije

20.03.2016.

Izrada turističke karte Župe

Organizacija ''Župa u srcu'' smatra da Župa posjeduje mnogo toga što može da se pokaže turistima koji u sve većem broju otkrivaju ljepote našeg kraja. Da bi sve to prikazali na pravi način krenuli smo u realizaciju projekta izrade sveobuhvatne ...

Opširnije

10.05.2016.

Razvoj web prezentacije www.zupa.today

Da bi se na pravi način prezentovao naš kraj i njegovi kulturni, ali i svi drugi potencijali ušli smo u obiman i kompleksan projekat izrade web prezentacije. Na način kako smo zamislili realizaciju čitavog projekta možemo se pohvaliti da će ...

Opširnije

15.05.2016.

Izgradnja mosta na Gračanici

Višedecenijski problem sa kojim su suočeni bili najviše đaci iz Starog Sela koji pohađaju matičnu školu u Župi uskoro će biti riješen zahvaljujući projektu naše organizacije. Postojeća drvena greda, koja je iz nužde bila improvizacija mosta, predstavljala je konstantnu opasnost ...

Opširnije

20.05.2016.

Suveniri ka razvoju Župe

Cilj projekta je bio mobilisati građane Župe ka stvaranju nove vrijednosti u zajednici, kroz izradu i stvaranje turističkih predmeta i suvenira koji će promovisati naš kraj širom svijeta. Predmeti i suveniri se trenutno ne izrađuju u Župi, a samim tim ...

Opširnije

20.05.2017.

‘’Zajedno za budućnost Župe’’

Projekat ‘’Zajedno za budućnost Župe’’ finansira Evropska unija kroz projekat FORS Montenegra “Let's Grow Together with IPA 2”. Realizacijom projekta uspostaviće se bolja saradnja svih aktera u zajednici kroz formiranje i rad Savjeta za održivi razvoj Župe, ali i dalje ...

Opširnije

01.06.2017.

Male akcije veliki doprinos

Organizacija Župa u srcu je započela realizaciju projekta ''Male akcije - Veliki doprinos'' koji se finansira od strane Fonda za aktivno građanstvo, kroz program Građanske akcije. Cilj projekta je povećanje angažovanosti građana Župe u različitim manjim akcijama koje utiču na ...

Opširnije

26.01.2018.

''Mi hoćemo, mi možemo''

Cilj projekta je aktivno učešće mladih Župe u kulturno društvenom životu Župe Nikšićke. Mladi u Župi starijim generacijama djeluju bezidejno, neorganizovano, bez želje da učestvuju u mijenjanju uslove života u zajednici tako da se njihov glas malo čuje i ima ...

Opširnije

04.07.2018.

Projekat ''Aktivne ruralne zajednice za bolju budućnost''

Projekat “Aktivne ruralne zajednice za bolju budućnost” planira sprovođenje inovativnih aktivnosti koje će imati, nadamo se, značajne rezultate za bolje organizovanje ruralnih zajednica i njihovu pripremu za fondove Evropske unije. Opšti cilj projekta ''Aktivne ruralne zajednice za bolju budućnost'' je: ...

Opširnije

Ukupno: 9  Prikazano: 1 - 9