Male akcije veliki doprinos

Male akcije veliki doprinos

Organizacija Župa u srcu je uspješno realizovala projekat ''Male akcije - Veliki doprinos'' koji se finansirao od strane Fonda za aktivno građanstvo, kroz program Građanske akcije.
Cilj projekta je bio povećanje angažovanosti građana Župe u različitim manjim akcijama koje utiču na dobrobit zajednice, kako bi se povećala svijest i većine građana Župe o značaju građanskog aktivizma.
Nedovoljno angažovanje građana u Župi na rješavanju problema, koji ne zahtijevaju neka velika sredstva, a značajno poboljšavaju život u zajednici, je evidentno. Često za rešavanje problema u zajednici i nijesu potrebna neka velika novčana sredstva. Ipak usled neaktivnosti građana mali problemi ostaju neriješeni, a neaktivnost građana i nezainteresovanost za probleme u zajednici se povećava.
Građani često nijesu svjesni koliko pokretanje rešavanja malih problema u zajednici može donijeti koristi samoj zajednici i njima samima.
Projektom se želio podstaći građanski aktivizam kroz iniciranje rešavanja nekoliko manjih problema kako bi se uticalo na bolju komunikaciju i aktivizam građana Župe. Projekatom je izgrađen most na Gračanici, čišćene deponije, rekonstruisan toalet kod OŠ ''Dušan Bojović'' u Liverovićima i pokrenuta manifestacije seoskih sportskih igara u Župi sa namjerom da one postanu tradicionalne. Ukupna vrijednost projekta bila je 2.000,00 eura.

Galerija:

https://zupa.today/plugin/gallery/gallery/35.html