''Mi hoćemo, mi možemo''

''Mi hoćemo, mi možemo''

Cilj projekta je aktivno učešće mladih Župe u kulturno društvenom životu Župe Nikšićke.

Mladi u Župi starijim generacijama djeluju bezidejno, neorganizovano, bez želje da učestvuju u mijenjanju uslove života u zajednici tako da se njihov glas malo čuje i ima mali uticaj.
Djelujući u zajednici samo od slučaja do slučaja mladi su nepovezani, nemaju konstruktivnih sastanaka, a na jednom mjestu da razmijene mišljenja i ideje gotovo nikada se nijesu našli osnovci, srednjoškolci i studenti Župe. Nije bilo nekih zajedničkih akcija, dok su kulturni život i aktivnosti mladih na tom polju minorne, pa se nije ni moglo očekivati neko veće učešće mladih u aktivnostima. Veliki broj mladih se raseljava dijelom i zbog nepostojanja kulturnih događaja u zajednici.
Da bi se promijenilo postojeće stanje u planu je uključivanje mladih kroz planirane redovne mjesečne sastanke i osnivanje parlamenta mladih Župe na kojima će se razmatrati problemi mladih i predlagati aktivnosti kako unutar grupe tako i dalje ka lokalnim organima upravljanja. Osim ove aktivnosti mladi će organizovati anketu sa temom ''Problemi mladih u zajednici''
Projektom je planirano i jačanje kapaciteta mladih kroz radionicu za izradu projekata i prikupljanje sredstava u zajednici.
Zatim su planirane akcije pošumljavanja, farbanja ograda 2 mosta u selu Kuta, postavljnje klupa i korpi za otpatke u dvorištu škole.
Na kraju mladi će u Župi organizovati kulturne večeri sa recitacijama, pjesmom i organizovanjem filmske projekcije, a biće izrađen i promotivni spot projekta.
Svim aktivnostima će se uticati na sprečavanje raseljavanja i veće učešće mladih u zajednici što je i svrha nastanka projekta. Sa većom angažovanošću mladih Župa dobija novu snagu za ostvarivanje jačeg razvoja.
Projekat sprovodi Omladinski pokret Župa koji djeluje u sklopu NVO Župa u srcu, a finansira ga Fond za aktivno građanstvo.