Projekat ''Aktivne ruralne zajednice za bolju budućnost''

Projekat ''Aktivne ruralne zajednice za bolju budućnost''

Projekat “Aktivne ruralne zajednice za bolju budućnost” je tokom 9 mjeseci sproveo inovativne aktivnosti koje će imati, nadamo se, značajne rezultate za bolje organizovanje ruralnih zajednica i njihovu pripremu za fondove Evropske unije.
Opšti cilj projekta ''Aktivne ruralne zajednice za bolju budućnost'' je: Doprinijeti razvoju ruralnih oblasti u Crnoj Gori.
Specifični ciljevi projekta su:
Stvaranje boljih uslova za organizovanje lokalnih grupa koje će kreirati razvoj ruralnih oblasti
Povećanje atraktivnosti i stvaranje nove vrijednosti ruralnih područja
Projekat finansirala Evropska unija preko projekta ALTER-Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih oblasti kojeg u Crnoj Gori implementira Mreža za ruralni razvoj Crne Gore. Projekat sprovode Društvo mladih ekologa i Župa u srcu.
Osim izrade vizuelnog identiteta koji je osigurao bolju vidljivost i promociju aktivnosti projektom je promovisan koncept Leader koji je u Evropi dao značajne rezultate u ruralnim sredinama, a koji u Crnoj Gori tek počinje. Projektom je promovisan rad osnovanog Savjeta za održivi razvoj Žup,e koji bi u bliskoj budućnosti bio kostur za osnivanje jedne od Lokalnih akcionih grupa u ruralnom dijelu Nikšića, odnosno LAG-a kao tijela za implementaciju Leader programa.
Projektom je predviđeno da ovaj potencijalni LAG izradi i pilot Strategiju razvoja Župe koja će u budućnosti poslužiti i ostalim ruralnim oblastima u procesu formiranja LAG-a i izrade Strategije razvoja za oblast djelovanja te grupe.
Za članove ove grupe je organizovano i studijsko putovanje u Kuče sa ciljem boljeg sagledavanja primjera dobre prakse u drugim aktivnim zajednicama u Crnoj Gori.
U cilju promocije ruralnih oblasti i samih LAG-ova projektom je izrađen dokumentarni film koji će nadamo se poslati jasnu sliku neophodnosti aktivnijeg djelovanja samih građana u ruralnim oblastima Crne Gore.
Kako su ove dvije organizacije koje sprovode projekat uvidjele evidentan problem da na jednom mjestu nemamo jasno prezentovane resurse ruralnih zajednica, ali i aktera razvoja u njima, počev od nevladinih organizacija, udruženja, aktivnih pojedinaca i proizvođača projektom je izrađena Mapa resursa ruralnih oblasti Nikšića. Ova mapa će biti pilot projekat za kreiranje sličnih publikacija i u ostalim gradovima Crne Gore kako bi svi akteri kreiranja razvoja na jednom mjestu imali sve potrebne informacije.
Projektom je urađena i svojevrsna promocija ruralnih zajednica. U sklopu ovog projekta održama je biciklistička trka za profesionalce i amatere kako bi se kroz 23 kilometra staze promovisale prirodne ljepote Župe.
Organizovan je Dan ruralnih zajednica-aktivnost koja ima pretenziju da se organizuje tradicionalno svake godine. Ova manifestacija je podrazumijevala izložbu domaćih proizvoda, suvenira, prezentaciju lokalnih turističkih domaćinstava, lokalnih udruženja sa muzičko scenskim sadržajima.

Još jedna aktivnost koja je nadamo se na pravi način promovisala ruralne oblasti je i dvodnevna slikarska kolonija koja se dva dana održavala u Župi. Učestvovalo je 10 slikara, a sa izrađenim radovima je organizovana i aukcija. Župska škola je od ovih donacija dobila sredstava i donaciju računarske opreme.
Projektom je organizovana i konferencija uz učešće predstavnika državnih i lokalnih institucija Opštine Nikšić i potencijalnih faktora razvoja iz ruralnih oblasti. Konferencija je realizovana kroz prezentaciju razvojnih programa za 2019. godinu i raznih vidova podrške koji već postoje u državnom i lokalnom budžetu za lokalne proizvođače. Na konferenciji su se prikupili i prijedlozi za poboljšanje programa podrške za 2020. godinu.
Sve ove aktivnosti je pratilo i javno zagovaranje po nekoliko značajnih problema sa kojima se suočavaju ruralne zajednice u Opštini Nikšić.