Projekat: ,,Da, biram čisto!''

Projekat: ,,Da, biram čisto!''

Nizak nivo ekološke svijesti, neadekvatna zaštita i promocija prirodnih potencijala neki su od problema sa kojima su suočena naselja Župe. Značajna količina otpada koja se produkuje na teritoriji Župe još uvijek nije uključena u sistem organizovanog upravljanja otpadom. Kao posledica toga evidentno je i postojanje divljih deponija po Župi, a zaštiti prirodnih predjela se i ne pridaje značaj.
Da bi uticala na rješavanje ovih problema u zajednici organizacija Župa u srcu započela je realizaciju projekta ''Da, biram čisto!'' koji će se sprovoditi tokom narednih 6 mjeseci na teritoriji Župe Nikšićke. Ovaj projekat je podržan kroz program ,,Za jači glas organizacija građanskog društva'', koji realizuje Fond za aktivno građanstvo - FAKT, a finansira Američka ambasada u Podgorici.
Tokom trajanja projekta planirane su različite aktivnosti kojima će se postići ciljevi projekta smanjenje broja divljih deponija i veći broj uključenih domaćinstava u sistem upravljanja otpadom, kao i bolja promocija prirodnih predjela Župe.
U projektu je planirana kampanja ''Da, biram čisto!'', izrada 2 niše i postavljanje kontejnera, mapiranje divljih deponija i akcije čišćenja, ali i održavanje dvije manifestacije ,,Putevima Lukavičkih dokoljena'' i ,,Parada konja na Lukavici'' u cilju promocije planine Lukavice i čistih predjela Župe.