Projekat ,,ENDEMNIK''

Projekat ,,ENDEMNIK''

Organizacija Župa u srcu počela je realizaciju projekta „Biljna raznolikost u močvarnim i vodenim staništima nikšićkog sliva (Budoška bara - akumulacija Vrtac, rijeka Zeta, rijeka Gračanica), Crna Gora. - ENDEMNIK“ koji će nadamo se biti korak ka uspostavljanju zaštite biodiverziteta nekih od oblasti vodenih i vlažnih staništa u Opštini Nikšić. Projekat finansira "Partnerski fond za kritično ugrožene ekosisteme (CEPF).

Partnerski fond za kritično ugrožene ekosisteme (CEPF ) zajednička je inicijativa Francuske agencije za razvoj, Conservation International, Evropske unije, Globalnog fonda za zaštitu životne sredine, Vlade Japana i Svjetske banke. Temeljni cilj je osigurati angažovanje civilnog društva u očuvanju biološke raznolikosti. Program malih grantova na Balkanu dodatno je podržan od strane MAVA fondacije.''

Cilj projekta ,,ENDEMNIK'' je stvaranje baze podataka biljaka vodenih i vlažnih staništa Nikšićkog polja, procjena njihove ugroženosti, kao i povećanje znanja o endemskim biljnim vrstama u slivu okoline Nikšića.

Projekat će trajati 18 mjeseci i usmjeren je na inventarizaciju flore vodenih i vlažnih područja Nikšića, mapiranje i određivanje potencijalnih NATURA 2000 staništa uz potrebu očuvanja biodiverziteta gdje budu evidentirane zaštićene biljne vrste. Projektom će se upoznati javnost sa postojećim biljnim vrstama koje se nalaze na ovom području, a koje su na crvenoj listi IUCN-a kritično ugroženih biljnih vrsta.

Detaljna istraživanja flore i vegetacije vodenih i vlažnih staništa u Nikšiću, kao i kritično ugroženih vrsta pružiće bolju osnovu za njihovo očuvanje, praćenje promjena vegetacije i izradu planova upravljanja za održivo očuvanje.

Gubitkom specifičnih i osjetljivih tipova staništa, koji postoje u Opštini Nikšić, došlo bi do potpunog uništenja populacija značajnih biljnih vrsta koje se mogu naći na pojedinim lokalitetima. Ovi lokaliteti (Zabran Kralja Nikole, Budoške bare, sliv rijeke Zete) još uvijek nijesu zaštićeni kao prirodni objekti iako imaju veliki značaj sa botaničkog, ornitološkog, ihtiološkog i herpetološkog aspekta. Dosadašnji podaci o biljnom svijetu ovih lokaliteta nijesu rezultat sistematskog istraživanja, tako da će ovo detaljno mapiranje vegetacije i tipova habitata biti dobra osnova i svim budućim istraživačima.

Istraživanje će obaviti tim naučnika iz Crne Gore, a biće dobra prilika i za afirmaciju mladih istraživača. Sav prikupljeni herbarski materijal će biti doniran institucijama u Crnoj Gori u naučne i promotivne svrhe.

Vrijednost projekta je 26.070,00 dolara.