Projekat ,,Identifikovanje izvora zagađenja sliva Gračanice i unapređenje postojećeg stanja''

Projekat ,,Identifikovanje izvora zagađenja sliva Gračanice i unapređenje postojećeg stanja''

Organizacija Župa u srcu započela je sprovođenje projekta ,,Identifikovanje izvora zagađenja sliva Gračanice i unapređenje postojećeg stanja'' Projekat se finansira preko Ministarstva poljoprivrede i održivog razvoja Crne Gore kroz Javni konkurs za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine – zaštita voda „Podrška u identifikovanju koncentrisanih i rasutih izvora zagađenja voda“
Sliv Gračanice sa 29 km predstavlja dio sliva rijeke Zete. Gornji dio rijeke Gračanica i Liverovićko jezero se nalaze u Župi NIkšićkoj i značajno su ekološki ugroženi od različitih koncentrisanih i rasutih izvora zagađenja. Postojanje eksploatacije rude u blizini ovog sliva predstavlja značajan faktor ekološkog uticaja, pa je nekoliko puta dolazilo do velikih izlivanja crvene vode iz kopova . Isto tako prostor Župe je jedan od najvećih poljoprivrednih kompleksa u Crnoj Gori. Oko 1600 domaćinstava sa druge strane produkuje različita zagađenja i uticaje na podzemne i nadzemne vode ovog sliva. U jednom dijelu toka su od strane lokalnog stanovništva postavljene pumpe za navodnjavanje, a dobar dio domaćinstava je izvode iz septičkih jama, poljskih WC-a i štala putem lokalnih potoka i pritoka sproveo direktno u rijeku Gračanicu. Značajan izvor zagađenja su i rasuta zagađenja u vidu manjih ili većih deponija raznog otpada koje se nalaze većinom duž vodotoka sliva Gračanice.
Jedno od izvorišta rijeke Gračanice koje se nalazi na 1190 mnv u Zabranu Kralja Nikole je takođe ugroženo otpadom koji odlažu izletnici. Otpad se odlaže u blizini izvorišta koje je i izvorište pijaće vode za župska domaćinstva čime je problem još i veći. Veći dio korita Gračanice je uzurpiran i nelegalnom eksploatacijom pijeska čime se pojačava erozivni karakter rijeke tako da Gračanica jednim dijelom toka ponire kroz velike nanose materijala. Nekoliko godina unazad prisutan je i problem požara koji uništava hektare okolnih šuma tako da je vidno smanjenje količine vode okolnih izvora i same Gračanice.
Sva ova zagađenja ugrožavaju sliv, ali i ograničavaju razvoj ovog mjesta. Nepostojanje jasne baze podataka zagađivača i mogućnosti evidentiranja potencijalnih zagađivača ne ostavlja prostor za utvrđivanje mjera daljeg djelovanja na zaštiti vodenih resursa Gornjeg toka rijeke Gračanice.
Projektom je planirano obavljanje istraživanja izvora i vrsta zagađenja, izrada analize zagađenja, čišćenje par deponija duž toka Gračanice, al i kampanja ,,Sačuvajmo našu rijeku’’ kojom se želi povećati ekološka svijest građana.
Vrijednost projekta je 5000,00 eura, a predviđeno vrijeme trajanja 6 mjeseci.