Projekat ,,Spremni da reagujemo na požar''

Projekat ,,Spremni da reagujemo na požar''

Organizacija ,,Župa u srcu'' i MZ Župa započeli su realizaciju projekta ,,Spremni da reagujemo na požar'' koji je u konkurenciji 35 predatih projektnih prijedloga drugih NVO i jedinica lokalnih samouprava na Javnom konkursu za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje prepoznat kao kvalitetan da bude finansiran. Projekat finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore preko Direktorata za vanredne situacije.
Cilj projekta je povećanje kapaciteta MZ Župa za brže i efikasnije reagovanje na požare i uključivnje u državni sistem zaštite od požara.
,,Župa u srcu’’ je sa MZ Župa prepoznala značaj i potrebu uspostavljanja sistema ranog obavještavanja i reagovanja na početne požare u Župi. Od Nikšića do Morakova kao jednog od 12 župskih naselja udaljenost je 30 km što značajno otežava borbu sa požarima na ovom području. Na ovom području stradalo je hiljade hektara šume, a posledice su nesagledive kako za lokalno stanovništvo tako i za čitavu zemlju.
Svake godine u ovom području dolazi do manjih i većih požara koji nanose velike štete. Zbog velike udaljenosti i samo jedne saobraćajnice ka ovom mjestu sistem obavještavanja i uzbunjivanja otežano funkcioniše, kao i sistem ranog reagovanja na početne požare. Vatrogasno Društvo Nikšić i pored dobre volje zbog udaljenosti Župe od Nikšića nije u stanju promptno reagovati na početne požare, pa se nerijetko dešavalo da se požari otrgnu kontroli i prerastu u velike i razorne.
Organizacija je shvatajući značaj projekta svoje kapacitete podredila projektu tako da će sve aktivnosti biti urađene na volonterskoj osnovi i sa operativno tehničkim kapacitetima koje ona ima.
Projekat predviđa animiranje i obuku lokalnih volontera u detektovanju i lokalizovanju šumskih požara, formiranje dobrovoljnog vatrogasnog društva u Župi Nikšićkoj u sklopu MZ Župa, nabavku potrebne opreme za potrebe dobrovoljnog vatrogasnog društva, internet i terensku kampanju na povećanju svijesti stanovnika za blagovremeno sprečavanje, javljanje i zaštitu od požara.
Projekat će trajati 6 mjeseci, a njegova vrijednost je 11.878,15 eura od čega je donacija Ministarstva unutrašnjih poslova 9.973,15 predviđena u cjelosti za nabavku vatrogasne opreme dok je preostali iznos od 1.905,00 eura volonterski doprinos organizacije Župa u srcu.