Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Javni poziv za podršku investicijama za razvoj ruralnog turizma

Iznos podrške se kreće od 10.000,00 do 200.000,00 eura

Na osnovu člana 9  Zakona o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori.

U okviru Instrumenta pretpristupne podrške za oblast politike „Poljoprivreda i ruralni razvoj” (IPARD) („Službeni list Crne Gore-Međunarodni ugovori“, broj 1/23) i člana 47 Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD III Program)(„Službeni list CG“, br. 20/24), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za plaćanja, objavljuje

Prvi Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“, Podmjera 7.1 „Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD III 2021–2027

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva su investicije za razvoj ruralnog turizma i prihvatljivi troškovi dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih troškova za Mjeru 7, Podmjera 7.1, koji je sastavni dio ovog javnog poziva.

  • Lica koja ostvaruju pravo na korišćenje finansijske podrške u skladu sa ovim Javnim pozivom moraju ispuniti uslove i kriterijume propisane Uredbom o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD III program) (u daljem tekstu: Uredba), ovim Javnim pozivom i drugim propisima.
  • Finansijska podrška za ovaj Javni poziv sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD III 2021-2027 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore.
  • Iznos raspoloživih sredstava za Mjeru 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“, Podmjera 7.1 „Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“ za period implementacije IPARD III programa 2021-2027 iznosi 16.893.333.00 eura, dok ukupan iznos raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv iznosi 6.506.667,00 eura.

II KORISNICI SREDSTAVA PODRŠKE:

Sredstva podrške iz Mjere 7, podmjera 7.1 „Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“ mogu koristiti:

  • Fizičko lice, kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa važećim Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava najkasnije do dana objave javnog poziva;
  • Pravno lice – mikro i malo preduzeće, u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu osnovano ili koje posluje u ruralnim područjima, kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa važećim Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava najkasnije do dana objave javnog poziva.

III VISINA PODRŠKE:

Sredstva podrške za sprovođenje podmjere 7.1 mogu se dodijeliti za investicije čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od 10.000 € do 200.000 € i dodjeljuju se u visini do  60% vrijednosti odobrenih prihvatljivih troškova.

Sredstva iz stava 1 ovog člana dodjeljuju se u visini do 70% vrijednosti prihvatljivih troškova ako je investicija realizovana od strane mladih poljoprivrednika (korisnik ima manje od 40 godina života u trenutku podnošenja zahtjeva i posjeduje odgovarajuće stručne vještine i kompetencije) ili proizvođač sertifikovanih organskih proizvoda.

Dodatna sredstva podrške od 10% u odnosu na sredstva iz st. 2 i 3 ovog člana, mogu se dodijeliti za dio prihvatljivih troškova koji se odnosi na investicije povezane sa upravljanjem otpadnim vodama i otpadom, kao i obnovljivim izvorima energije.

Kumulativna visina sredstava podrške za investicije u okviru svake podmjere pojedinačno ne može biti iznad 75%.

IV ZAHTJEV ZA DODJELU PODRŠKE

Zahtjev za dodjelu sredstava podrške podnosi se na Obrascu 1 – Zahtjev za dodjelu podrške za Mjeru 7 Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja, Podmjera 7.1 “Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Zahtjev i potrebna dokumentacija dostavlja se isključivo u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva i adrese podnosioca zahtjeva i napomenom: Ne otvarati – Zahtjev za dodjelu podrške za Mjeru 7 Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja, Podmjera 7.1 Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za plaćanja, ul.Moskovska 101, 81000 Podgorica. Zahtjev koji nije podnijet na propisanom obrascu neće se razmatrati.

V ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA.

Zahtjev za dodjelu podrške podnosi se u roku od 21. marta 2024. godine do 21. maja 2024. godine. Zahtjevi podnijeti prije ili poslije isteka ovog roka, neće se razmatrati.

VI INFORMACIJE

Osnovni tekst Javnog poziva za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 7 Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja, Podmjera 7.1 Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“ objavljen je u “Službenom listu Crne Gore” (Oglasni dio 21/24), u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju i na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – www.gov.me/mpsv i www.gov.me/ipard. Prilozi ovog Javnog poziva dostupni su na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.gov.me/mpsv i www.gov.me/ipard. Informacije u vezi ovog Javnog poziva dostupne su i na kontakt telefonima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za plaćanja: 020 672 026 ili 067 205 790, kao i kontakt telefon Direktorata za ruralni razvoj: 020 482 115 i 020 482 222.

Novi pogled na vaš rad

Mjesto za reklamu (365 x 270 area)
Najnovije

Prijavite se na newsletter

Želite da budete obaviješteni o novim vijestima? Prijavite se na Newsletter

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Istaknute kategorije

Budite inspirisani svakom našom pričom koju ćete pročitati

Cilj ovog portala je da promoviše jedan od najlepših krajeva u Crnaoj Gori i svakom mještaninu Župe obezbijedi pravovremeno informisanje

Scroll to Top