Putna infrastruktura

Granica istočnog dijela Župe prema opštini Kolašin je od Crvenog ždrijela, Ivan Begovog katuna, Radojeve prodoli, preko Kapetanovog jezera, Tićijaka i Božurnog vrha. Kontaktnu zonu u sa opštinom Kolašin čini širi pojas Župe Nikšićke (Konjsko, Bjeloševina). S obzirom da je ovo značajno razvojno područje, otvaranje saobraćajne komunikacije sa opštinom Kolašin bi bilo od velike važnosti za razvoj Župe, ali i samog Nikšića.

Putna infrastuktura naročito glavne saobraćajnice sada je u vrlo lošem stanju.

Lokalnim putevima se ostvaruje veza između sela i naselja u lokalnoj zajednici. Lokalna putna mreža u zoni Župe je u dosta lošem stanju. Brdski teren uslovio je i kvalitet same mreže. To su putevi promjenjljivih širina poprečnih profila sa uzdužnim nagibima često većim od dozvoljenih i velikim brojem serpentina. Održavanje prohodnosti je otežano, naročito u zimskim mjesecima, kada je veliki broj puteva van svoje funkcije.

Nekategorisani putevi su uglavnom površine koje se koriste za saobraćaj. Nekategorisani putevi na teritoriji Župe zahvata imaju veoma ograničenu saobraćajnu funkciju. To su uglavnom putevi izgrađeni po terenu ili uz minimalna neophodna izravnavanja terena za uspostavljanje prohodnosti. U veoma su lošem stanju, neasfaltirani ili djelimično asfaltirani bez odgovarajućih tehničkih elemenata i mogu se koristiti za motorni saobraćaj samo povremeno pri povoljnim vremenskim uslovima.

Pješački i biciklistički saobraćaj

Župi su neophodna pješačka i biciklistička staza na dionici od Manastira Sv. Luke do centra Župe. Ova staza bi zbog posebnog ambijentalnog izgleda Župe umnogome upotpunila turistički sadržaj naročito za turiste koji dolaze kod župskog manastira.

Biciklističke staze koje bi bile veoma atraktivne u planinskim oblastima Župe je neophodno prvo markirati i pripremiti za ovaj vid turizma.