Speleološki turizam

U Župi postoji nekoliko jama i pećina koje su u potpunosti neistražene. Naročito su atraktivne jame koje se nalaze na prostoru Maganika, a osim njih tu su i pećine Vilina, Trnovača i Smrčeva pećina. Takođe nedovoljno istraženi potencijali u ovoj oblasti čekaju da budu na pravi način prezentovani turistima, a za to je potrebno najprije izvršiti speleološka istraživanja i potom načine turističke valorizacije.