Spomenik palim borcima na Sutjesci

Spomenik borcima V proleterske crnogorske brigade, poginulim partizanima jula 1942. godine na Sutjesci-Grandićima podignut je 1984 godine na inicijativu Saveza udruženja boraca Župe. Nalazi se nedaleko od manastirskog kompleksa u selu Carine.