Staro Selo

 

Staro Selo se nalazi istočno od sela Dučica, a zapadno od sela Jugovići. Na jugu ga ograničavaju Lazi (1019m), a sjeverno dolina rijeka Gračanice. O vremenu nastanka sela nemamo sigurnih podataka. Po popisu se pominje zimovnici vlaha Nikšića i zove se Velja Vas (Veliko Selo). Smatra se da se to odnosi na današnje Staro Selo. Po predanju tu je živjelo staro stanovništvo, vjerovatno Lužani, prije dolaska Nikšića i oni su ga nazivali Stari narod i oni su se po predanju odselili sredinom XVI vijeka, a te prostore naselili su Nikšići. U Starom Selu 1948 godine je živjelo 206 stanovnika, a 2011, 323 stanovnika.

U Starom Selu 1948 godine je živjelo 206 stanovnika, a 2011, 323 stanovnika.

U Starom Selu primjetan je rast stanovništva za period od 1948-1961 godine koji se nastavlja u periodu do 1981. godine, kada dolazi do pada iz sličnih uzroka kao i u ostalim selima (odseljavanje, pad prirodnog priraštaja) do 1991. godine kada dolazi do laganog oporavka stanovništva u Starom Selu. I Staro Selo, kao i Dučice imaju dosta plodnog i obradivog zemljišta i zahvaljujući tome je bilo manje iseljavanje nego u drugim selima.