Turistički potencijal

Prirodna i antropogena dobra kojima Župa raspolaže potencijalno imaju visok stepen privlačnosti za turiste i mogu biti jedan od nosioca razvoja privrede i povećanja dohotka ove oblasti

U Župi još uvijek ne postoji organizovani turistički smještaj i doček, što neizostavno vodi ekonomskoj neiskorišćenosti značajnog turističkog potencijala Župe. Osim toga što još uvijek nema značajnijih smještajnih kapaciteta, ne postoje markirane turističke staze, turistički vodiči, sportski tereni za izletnički turizam i mnogi drugi infrastrukturni objekti, tako da Župu turisti danas posjećuju samoinicijativno i uglavnom po preporuci onih koji su već uživali u njenim ljepotama. Većina ljudi u Crnoj Gori koja ima neke veze sa turizmom i ne zna kakvim sve ljepotama Župa raspolaže. Ipak i pored nedostatka ugostiteljskih kapaciteta turisti sve više uživaju u raznovrsnosti Župe, počev od planinarenja po vrhovima Prekornice, Maganika, Žurimova, Planinika, Krnovskih planina ili obilaska ljepotom bogatih župskih katuna, lovnog i ribolovnog turizma, planinskog biciklizma za koji župski predjeli posjeduju staze koje su jedne od najljepših u svijetu, agro i seoskog turizma povezanog sa organskom poljoprivredom, speoloških istraživanja. Značajan turistički potencijal se nalazi i u raznim drugim vidovima turizma, obilascima kulturno istorijskih spomenika Župe, paraglajdingu, padobranstvu, džip relijima i svim ostalim vidovima turizma.

Oživljavanje etno i eko turizma potpomognutog razvojem poljoprivrede značajno će doprinijeti razvoju ove grane privrede i otvaranju novih radnih mjesta..

U Župi danas postoji više ugostiteljskih objekata i prodavnica mješovite robe, koji zadovoljavaju potrebe domicilnog stanovništva, ali za razvoj turizma potrebno je mnogo više ulaganja u turističku infrastrukturu. U Župi danas postoji 8 prodavnica mješovite robe i 3 ugostiteljska objekata.

U 2015. godini NVO "Čvorovići" su na mjestu tradicionalnog okupljanja u naselju Zagrad započeli izgradnju crkve i etno sela koje bi moglo uskoro da organizovano ponudi turističke sadržaje

Značajan doprinos razvoju ove oblasti daju "Župa u srcu", Kud Župa, NVO Morakovo i NVO Zagrad Montenegro svojim projektima i aktivnostima.

I pored značajnih prirodnih potencijala za uspješan razvoj turizma u Župi neophodno je više faktora. Na prvom mjestu neophodno je na pravi način prezentovati sve prirodne potencijale Župe, kako na crnogorskom tržištu tako i na mnogo širem turističkom tržištu uz istovremeno jačanje infrastrukturnih objekata i stvaranje turističkog proizvoda Župe.Za uspjeh na ovom polju potrebno je u bliskoj budućnosti iskoristiti postojeće objekte u cilju razvoja etno turizma i izgraditi nove objekte (trim staze, biciklističke staze, sportske terene, smještajne kapacitete itd.). Nedovoljno razvijena tehnička infrastruktura, u prvom redu vodovodna i putna, a zatim i nepostojanje uređenog sistema kanalisanja i tretmana i odlaganja/ispuštanja otpadnih voda i čvrstog otpada jako ograničavaju značajniji razvoj turističke privrede u Župi.

Bitan segment razvoja turizma u ovoj oblasti bi trebao biti aktiviranje svih resursa kako bi se paralerno razvijali svi ostali vidovi turizma, da bi se stvorio paket proizvoda koji može privući veći broj turista. Naročito je značajno pokrenuti kulturno turističke manifestacije, koje će prije svega biti promocija za sam kraj, a zatim i turistički proizvod.