Akcija prikupljanja hrane u Župi

Akcija prikupljanja hrane u Župi

 Savjet MZ Župa i ove godine zajedno sa OŠ "Dušan Bojović" i Crvenim Krstom Nikšića organizuje humanitarnu sabirnu akciju koja će trajati od 21.11.2023 godine do 29.11.2023. godine. ,,Nastojaćemo da kroz ovu aktivnost sakupimo što više, prije svega osnovnih životnih namirnica,  kako bi na ovaj način pomogli domaćinsta u stanju socijalne potrebe. Takođe kroz ovu skromnu aktivnost želimo da pošaljemo dobru poruku svim drugim društvenim zajednicama da se aktivno uključe u ovakve i slične aktivnosti kako bi pomogli onima koji nijesu u mogućnosti da sebi obezbijede osnovne uslove za život. Poruku šaljemo i da se zajedništvom može preći preko svake prepreke. Naš moto je da "naše malo nekome znači puno", te stoga vjerujemo da će ova akcija naići na odobravanje svih u zajednici.” , rekao je predsjednik MZ Župa Dragoljub Radulović.

Učešće u ovoj humanitarnoj aktivnosti već su, po riječima Radulovića, već najavila i privredna društva. 
,,Želimo da saradnja Savjeta MZ Župa Nikšićka, OŠ " Dušan Bojović" i Crvenog krsta bude nastavljena i u narednom periodu, posebno imajući u video činjenicu da Crveni krst Nikšića nesebično izlazi u susret molbama koje stižu iz našeg mjesta i koji su uvijek tu kada je nekome potrebna pomoć.,, dodao je Radulović.
Svi oni koji žele da učestvuju u ovoj aktivnosti i doniraju osnovne životne namirnice mogu to učiniti svakog dana u prostorijama OŠ " Dušan Bojović". Sve što bude prikupljeno će biti predato Crvenom krstu Nikšić koji će isto distribuirati onima kojima je to najpotrebnije,