Bespravna sječa u Crnoj Gori

Bespravna sječa u Crnoj Gori

NVO Župa u srcu je objavila video o bespravnoj sječi u crnogorskim šumama. Bespravna sječa predstavlja jednu od najvećih prijetnji šumskom ekosistemu u Crnoj Gori. Od 2015. do 2022. godine je evidentirano oko 35000m3 bespravno posječenog drveta. Ovaj video je izrađen u okviru projekta ,,Održivo upravljanje šumama za sve’’, koji realizuje NVO Župa u srcu u partnerstvu sa NVO Društvo mladih ekologa. Ovaj grant projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Vlada Crne Gore kroz projekat ,,Podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija’’. Sadržaj videa je isključiva odgovornost NVO Župa u srcu i ne odražava nužno stavove Evropske unije. #EUinMontenegro #VladaCrneGore #zupausrcu #ZabranKraljaNikole #DMEN #Odrzivoupravljanjesumamazasve #sumeCrneGore #Montenegrowoods

 

LINK: https://youtu.be/74Y_zJi-95I