Izložba fotografija biljaka i predavanje

Izložba fotografija biljaka i predavanje

Organizacija Župa u srcu u sklopu projekta ,,Endemnik'' će u ponedjeljak, 14.06.2021. godine u 09h u prostorijama JU OŠ Dušan Bojović održati izložbu fotografija karakterističnih biljaka vodenih i vlažnih staništa Nikšićkog polja.  Organizacija je uradila 20 fotografija karakterističnih biljaka od kojih su neke endemske i nalaze se na IUCN crvenoj listi zaštićenih biljaka. U toku izložbe planirano je i predavanje za osnovce župske škole na kojem će se moći više čuti o karakteristikama vodenih i vlažnih staništa kao i biljkama koje su endemske i rijetke. Cilj izložbe i predavanja je povećanje svijesti lokalnog stanovništva o značaju ovih staništa u prirodnom, naučnom i turističkom pogledu.

Događaj se organizuje u projektu ,,Endemnik'' koji je finansiran od strane Partnerskog fonda za kritično ugrožene ekosisteme (CEPF) 

Fotografije će nakon izložbe krasiti prostorije Osnovne škole ,,Dušan Bojović'' i služiće za obučavanje budućih generacija.