Javni konkurs za zainteresovane za kompostiranje

Javni konkurs za zainteresovane za kompostiranje

 Nikšić, 25.10.2019.

JAVNI KONKURS

br. KOMP-01-2019

Organizacija Župa u srcu je projektom Zeleni put planirala raspisivanje javnog konkursa kojim će se odabrati 10 domaćinstava iz Župe Nikšićke koja će proći osnovnu obuku o kompostiranju i kojima će biti dodijeljeni komposteri. Kompostiranje je proces recikliranja otpadaka iz domaćinstva i dobijanja organskog đubriva za korišćenje u povrtlarstvu i hortikulturi.

Projekat finansira Evropska unija, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore u okviru projekta FORS Montenegra Green Economy for Advanced Region /Zelena ekonomija za razvoj regiona.

 

U okviru projekta Zeleni put, organizacija,

Župa u srcu

 raspisuje:

 

Javni konkurs za odabir domaćinstava sa područja Župe Nikšićke koja će proći osnovnu obuku o kompostiranju i kojima će nakon toga biti dodijeljeni komposteri na korišćenje bez nadoknade.

 

Kriterijumi za odabir

Osnovni kriterijumi kojim će biti odabrano 10 domaćinstava sa teritorije Župe Nikšićke za dodjelu kompostera su: zainteresovanost za kompostiranje, vrijeme prijave i obavezno pohađanje treninga za kompostiranje koji će biti organizovan za domaćinstva. Kao vrijeme prijave uzima se vrijeme slanja obrasca za prijavu.

Prvih 10 domaćinstava koja se prijave u skladu sa propozicijama konkursa  će se naći na glavnoj listi dok će ostali biti na rezervnoj listi u slučaju da neko od prvih prijavljenih odustane. Odabrana domaćinstva će imenovati predstavnika koji će prije dodjele kompostera biti u obavezi pohađati jednodnevni trening o tome kako kompostirati u domaćinstvima. Komposteri će biti predati na korišćenje isti dan po završetku treninga.

 

Način, vrijeme i mjesto prijavljivanja

Domaćinstva mogu da se prijave putem maila zupausrcu@gmail.com ili poštom na adresu: Župa u srcu, Miolje Polje bb 81418 sa naznakom ''Prijava za konkurs o kompostiranju'', popunjavanjem osnovnih podataka u prijavnom obrascu koji je sastavni dio poziva. Konkurs je otvoren do 09. novembra do 12h do kada prijave trebaju biti poslate. Sve prijave poslate nakon ovog roka neće se naći na potencijalnoj listi dobitnika kompostera.

 

Rokovi

Lista sa pristiglim prijavama će biti objavljena javno na portalu www.zupa.today do 10. novembra. Organizovanje treninga je planirano do 15. novembra nakon čega će domaćinstvima koja prođu trening isti dan biti uručeni i komposteri.

Obrazac  za prijavu - link za preuzimanje

Kontakt za dodatne informacije:

NVO Župa u srcu

Jovo Radulović, koordinator projekta

069 435 785

zupausrcu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovo saopštenje je izrađeno uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore. Sadržaj saopštenja je isključiva odgovornost Župe u srcu i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije, Ministarstva javne uprave Crne Gore i FORS Montenegra.