Konkurs za novinarske priče o Nikšićkom polju

Konkurs za novinarske priče o Nikšićkom polju

Sa ciljem da naglasi značaj očuvanja Nikšićkog polja i ukaže na ekološke probleme koji usporavaju proces zaštite Nikšićkog polja, sa posebnim naglaskom na akumulaciju Vrtac, Budoške bare, gornji toka rijeke Zete i Zabran Kralja Nikole, organizacija “Župa u srcu” raspisuje konkurs za najbolje istraživačke novinarske priče. Konkurs se finansira kroz projekat ,,Endemnik'' uz finansijsku podršku Fonda za kritično ugrožene ekosisteme - CEPF.

U okviru ovog poziva moguće je podržati tri istraživačke priče, odnosno istraživački rad tri novinara/ke. Zadatak novinara je da urade istraživačku priču u formi članka ili video priloga, a komisija će odabrati tri najbolja rada.

Za prvoplasiranu priču predviđena je nagrada od 350 eura, dok je za drugo i treće mjesto planirana nagrada od po 150 eura u neto iznosima. Konkurs je osmišljen da podstiče novinarske priče iz oblasti zaštite životne sredine, jer oni kroz svoj rad mogu doprinositi budućoj zaštiti životne sredine u ovom području.

Uslovi konkursa su:

•             Da je u periodu od objave konkursa do dana prijave, objavljen tematski novinarski istraživački rad u nekom od medija u Crnoj Gori ili regionu. Kao dokaz prilaže se skanirana stranica iz štampanog medija za publikovane priče, link i screenshoot stranice internet portala, ili video link- video TV priče;

•             Da novinarska priča ne odstupa od cilja konkursa i zadate geografske oblasti. Na konkurs mogu učestvovati novinari svih medija, bez obzira na radno iskustvo.

Prijave se šalju e-mailom na adresu: zupausrcu@gmail.com najkasnije do 21. januara 2022. godine do 16h. Novinari imaju mogućnost konsultovanja organizatora konkursa u cilju pojašnjenja ekološke problematike u zaštiti životne sredine u slivu Nikšićkog polja.