Novo zagađenje obojilo vodotoke u Župi

Novo zagađenje obojilo vodotoke u Župi

Juče je došlo do novog ekološke katastrofe i izlivanja vode iz rudokopa u Mačak, Gračanicu i Liverovićko jezero. Voda u jezeru je crvena, a kakav će najnoviji incident imati uticaj na biljni i životinjski svijet tek će se znati.

Kako su nam kazali iz Sportsko ribolovnog kluba Nikšić odmah je obaviješten inspektor za slatkovodno ribarstvo Dragoje Međedović koji je izašao na lice mjesta. Prilikom prošlogodišnjeg incidenta ovaj inspektor je vizuelno konstatovao da crvene vode neće imati negativan uticaj na životinjski svijet.

Ekološka inspekcija je takođe izlazila na teren da bi konstatovala stanje i razloge zbog kojih je došlo do izlivanja. Kako smo nezvanično saznali došlo je do pucanja nasipa kada je bujica vode ponijela sve put jezera. Ova inspekcija će naložiti da Uniprom metali kao odgovoran za incident završi projekat bazena koji bi kako stručnjaci kažu spriječili izlivanje većih količina štetne vode.

Iz firme Uniprom metali i pored svih incidenata poručuju da rade sve po zakonu, da odgovornost nije njihova i da će crvene vode biti i da nema eksploatacije.

Komunalna inspekcija Opštine Nikšić koja je najviše nadležna za incident se ne oglašava, a kako je javnosti poznato sve zapisnike sa prošlogodišnjeg incidenta su zadržali za sebe i time uskratili građane Župe za informaciju ko je odgovoran za katastrofu.

Župa je osim ove opasnosti suočena i sa novim koje će nastati otvaranjem jamske proizvodnje na površinskim rudokopima Zagrad i Đurakov do. Tako će sa dosadašnjim jednim problemom, jamom na Seocima dobiti još dva koji će značajno uticati na površinske i podzemne vode Župe. Sa zagađenjem voda ovog kraja to će biti siguran put ka potpunom umiranju ovog plodnog kraja.