Počeo upis u vrtić

Počeo upis u vrtić

Upis djece u JPU “Dragan Kovačević“ za 2019/2020. godinu, što uključuje i župski vrtić ''Mačak'' počeo je danas i trajaće do 27. juna.

U vrtić Mačak sa područnim odjeljenjima ove godine mogu se upisati djeca od jedne godine do polaska u školu.

Upis će se vršiti svakog radnog dana u periodu od 8h do 13h u vrtiću ''Mačak'', a nakon popunjavanja prijave-zahtjeva se potpisuje i ugovor. Uz prijavu je potrebno dostaviti i propisanu dokumentciju.

„Za djecu koja se prvi put upisuju - izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu od strane izabranog ljekara za djecu uzrasta od 3 do 5 godina;

Za djecu koja su već boravila u ustanovi - potvrdu od ustanove da je roditelj – staratelj, izmirio sve obaveze prema istoj zaključno sa 31. 5. 2019. godine;

Za djecu sa teškoćama u razvoju – rješenje o usmjerenju u prilagođeni obrazovni program“, naveli su iz ''JPU Dragan Kovačević''.

Prijem dokumenata vrši Komisija za upis u periodu od 1. juna do 27. juna svakog radnog dana od 8.00h do 13.00h u vrtiću Mačak.

Vrtić je odlična prilika da se djeca socijalizuju i na vrijeme adaptiraju na školske obaveze koje ih očekuju stoga se očekuje da će interesovanje biti kao i prethodnih godina veliko.

Dodatne informacije u vezi upisa mogu se dobiti na brojeve telefone 040/243-520, 040/245-834 i 040/245-835 svakog radnog dana od 7.00h do 14.00h.