Pokloni za djecu u vrtićima na Zagradu i Morakovu

Pokloni za djecu u vrtićima na Zagradu i Morakovu

Predsjednik Savjeta MZ Župa Dragoljub Radulović danas je obišao djecu koja pohađaju područne jedinice vrtića "Mačak" u selima Morakovo i Zagrad i uručio im prigodne poklone u vidu školskog pribora i slatkiša. Vaspitači su se tom prilikom zahvalili na dobroj saradnji sa MZ Župa.

,,Savjet MZ Župa će nastojati da djeci u ove dvije nastavne jedinice stvara što bolje uslove, a to se posebno odnosi na prostorije u selu Morakovu koje se moraju dodatno sređivati.’’ naglasio je Radulović.

Savjet MZ je nedavno obezbijedio i prigodan mobiljjar za vrtić "Mačak", a kako su najavili nastojaće da oko 80 djece ima sve potrebne uslove za boravak u vrtiću.