Predstavnici IFAD-a posjetili Župu

Predstavnici IFAD-a posjetili Župu

 Da je Savjet MZ Župa Nikšićka uspješno povezao svoje mjesto sa institucijama i fondovima, pokazuje jučerašnja posjeta predstavnika IFAD-a - Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede,koji su u dvočasovnom razgovoru sa predsjednikom Savjeta MZ Župa Nikšićka, članovima Savjeta, poljoprivrednicima zajednički posjetili na prethodni petogodišnji period i sve benefite koje je donijela ova saradnja. Ispred IFAD-a Župu su posjetili Thierry Lasalle, Steven Jonckheere, Nikora Tsurukawa, Marion Triquet, Alessandra Pani, Igor Jovanović i Marko Žižić.

Na sastanku u prostorijama  mjesne zajednice, predsjednik Savjeta MZ Župa Nikšićka Dragoljub Radulović je izrazio veliku zahvalnost predstavnicima IFAD-a na svemu što je učinjeno u prethodnih četiri godine i istakao da je ova saradnja donijela mnoštvo benefita za Župu Nikšićku u cjelini. Naveo je da je kroz programe IFAD-a u prethodnih pet godina, ukupan iznos investicija u Župi 1.146.588,46 eura, od čega je iznos podrške IFADA 796.318,86. Za ovaj period u Župi je, po prigramu IFADA, asfaltirano 11,085km seoskih puteva što je značajno doprinijelo stvaranju boljih uslova za život stanovnika Župe. Zahvaljujući ovom programu župska domaćinstva su izvršila nabavku 131 pogonske mašine (traktore, motokultivatore, ..), 35 muznih krava, 18 kompleta materijala i opreme (muzilica, agregata:.) , a podržan je 81 projekat podrške poloprivrednim proizvođačima u ukupnom iznosu od 244.520,96 eura.

Ovaj projekat je animirao sve kategorije stanovništva, pa je podržano 12 mladih aplikanata i 20 žena. Takođe su podržani projekti za poboljšanje vodosnadbijevanja u pojedinim Župskim zaseocima i za tu namjenu je izdvojeno 119.784, 83. Sve ovo ukupno daje investiciju od 1.146.588,46 eura, što je veliki benefit za MZ Župa Nikšićka, a isto tako jaka potvrda uspješnog rada i samog Savjeta MZ Župa Nikšićka koji je uspio da svojim aktivnostima pridobije puno povjerenje predstavnika IFAD-a.

Predsjednik Savjeta se posebno zahvalio Igoru Jovanoviću i njegovim saradnicima koji su krajnje profesionalno, marljivo i sa puno osjećaja pristupali svakom zahtjevu MZ Župa Nikšićka što je rezultiralo ovako uspješnom saradnjom. On je u ime Savjeta MZ Župa Nikšićka predstavniku IFADA Igoru Jovanoviću uručio zahvalnicu za unapređenje i razvoj poljoprivrede u Župi.

Zajednički je izvršen obilazak pojedinih urađenih projekata. Predstavnicima IFADA su se obratili i poljoprivrednici Radovan Mirković i Miško Miličić koji su se pohvalno izrazili na saradnji sa predstavnicima IFADA, a isto tako predstavili benefite urađenih projekata.

Predstavnici IFADA su izrazili zadovoljstvo kako funkcioniše naša zajednice, navodeći da naše aktivnosti mogu poslužiti za primjer drugim zajednicama.

Nakon toga je Savjet MZ je za sve prisutne organizovao prigodan ručak.

Na kraju, predstavnici IFAD su zahvalili na srdačnom dočeku i saopštili da zadovoljni napuštaju naše mjesto uz obećanje da će i naredne godine donijeti nova ulaganja na zadovoljstvo stanovnika Župe.

Da bi došli u ovu situaciju, da naš rad uvažavaju daleko van granica Crne Gore, trebalo je mnogo odricanja i rada, sli sve se to zaboravlja kada stignu konkretni rezultati. Ovo je najbolji uspjeh Župe.