Projekat glavnog puta završen slijedi realizacija

Projekat glavnog puta završen slijedi realizacija

Danas je u Nikšiću održan sastanak predstavnika Savjeta MZ Župa Nikšićka sa rukovodstvom opštine Nikšić i predstavnicima Direkcije za saobraćaj na kojem je prezentiran završeni projekat rekonstrukcije glavne saobraćajnice prema Župi Nikšićkoj odnosno prve dionice Rubeža - Brana na Liverovićkom jezeru u dužini od 6070m.

Predstavnik Direkcije za saobraćaj Nikola Arnaut je prezentirao projekat i detaljno objasnio šta je istim predviđeno. Kako je na sastanku saopšteno projekat predviđa temeljnu rekonstrukciju glavne saobraćajnice, zamjenu kompletne kolovozne konstrukcije, odnosno postavljanje 40cm tamponskig sloja, 14cm asfaltnog zastora, kompletnu izgradnja novih rigola i potpornih zidova.Predmjer i predračun navedenih radova iznosi 1.410.000 eura.

Potpredsjednik opštine Nikšić Dragan Perović je saopštio da će krajem januara 2019. godine raspisati tender za kompletnu dionicu. Kako je saopšteno on očekuje da će  krajem aprila početi radovi i da  će isti biti završeni do kraja 2020. godine. 

Predsjednik MZ Župa  Radulović Dragoljub je izrazio puno zadovoljstvo predočenim projektom i planovima za njegovu realizaciju, zahvalivši rukovodstvu opštine Nikšić  što nakon upornog insistiranja na rješavanju prepoznala potrebu mještana Župe Nikšićke. Kako su saopštili iz MZ sada se na pravi način izašlo u susret molbi Savjeta da se izvrši sanacija ove saobraćajnice.

Predsjednik Radulović je pozvao predstavnike firme Uniprom metali da se uključe u finansiranje navedenog projekta, jer je postojeća saobraćajnica najviše narušena prevozom rude boksita, a očekuje da će i Vlada Crne Gore dati punu podršku u što bržoj realizaciji navedenog projekta.

''Pozivam mještane Župe da imaju razumijevanje dok ne počnu radovi, a isto tako da budu kooperativni u toku izvođenja radova koji će doprineti boljoj sigurnost svih učesnika u saobraćaju.''

Po riječima Radulovića ovaj projekat će dati dodatni impuls opstanku našeg mjesta.

''Takođe će se kroz realizaciju ovog projekta pokazati da Župa zaslužuje punu podršku za sve ono što je kroz decenije unazad dala i opštini u državi kroz svoje prirodne potencijale.'' zaključuje Radulović.

Savjet MZ će u narednom periodu nastaviti da kandiduje projekte koji će doprineti razvoju naše mjesne zajednice poruka je nakon današnjeg sastanka.