Sa nagradom MZ Župa u život

Sa nagradom MZ Župa u život

Prije par dana predsjednik Savjeta MZ Župa Nikšićka Dragoljub Radulović je za prvorođeno dijete u Župi uručio rješenje, o nadoknadi od 1000 eura po konkursu koji je mjesna zajednica raspisala u prošloj godini.

Roditelji Miloša Zečevića, koji je prvorođena beba u ovoj godini u mjesnoj zajednici Župa Nikšićka nijesu krili sreću prilikom uručivanja nagrade. Prilikom uručivanja nagrade predsjednik MZ Župa Dragoljub Radulović je kazao da na ovaj simboličan način još jednom žele da ukažu da su djeca budućnost svakog mjesta i da se svi moramo angažovati kako bi se razvijali programi koji će doprinijeti da se u svakom kutku Crne Gore čuje dječja graja, kako bi  učionice vrtića i škola bile pune djece, jer je kako Radulović smatra to jedini garant za opstanak našeg društva.

Ova podrška naše mjesne zajednice je dio podrške koju Savjet MZ obezbjeđuje uz velike napore i podršku dobrotvora našeg kraja. Savjet mjesne zajednice je u prošloj godini svakom prijavljenom novorođenčetu u Župi Nikšićkoj, a bilo ih je dvadeset troje, dodijelio novčanu naknadu od po 100 eura, ,,Nastojaćemo da i u ovoj godini nastavimo ovu aktivnost, a raduje činjenica da se u prvih dvadeset dana ove godine u Župi rodilo petoro djece što je dobar pokazatelj da Župa živi, a isto tako dobar signal svim opštinskim  i državnim institucijama da kroz svoje programe i  planove stvaraju bolje uslove za život njenih stanovnika.’’ , poručio je Radulović i dodao da će Savjet mjesne zajednice nastojati u narednom periodu da bude što više aktivnosti koje će za krajnji cilj imati napredak i razvoj našeg mjesta.