Savjet MZ Župa obišao stare

Savjet MZ Župa obišao stare

 Povodom međunarodnog Dana starih osoba, prvog oktobra, koji je Generalna skupština UN proglasila 14. decembra 2000 godine rezolucijom 45/106, predsjednik Savjeta MZ Župa Nikšićka Dragoljub Radulović i šef mjesne kancelarije Milan Dragnić su obišli po selima Župe desetak starih osoba i tom prilikom im donirali pakete sa osnovnim životnim namirnicama I suhomesnatim proizvodima. Ovoga puta je dat akcenat na starije osobe koje žive same, pa je na ovaj način svima njima poslata poruka da nijesu na margini i da zajednica koliko toliko misli na njih iako smo sigurni da ta pažnja prema najstarijoj populaciji mora i može biti mnogo veća.

Današnje druženje sa njima je pokazalo koliko im znači malo pažnje i činjenica da još uvijek neko bar na ovaj skroman način misli na njih.
Svjesni činjenice da je kao i svuda, broj starih osoba sve veći u našoj mjesnoj zajednici, moramo svi zajedno nastojati da sve veću pažnju usmjerimo prema njima i na taj način im odamo zahvalnost za sve ono dobro  što su učinjeli za naše društvo. – saopštio je Radulović.
Savjet mjesne zajednice najavljuje de će i u narednom periodu zajedno sa drugim  institucijama, prije svega sa Crvenim krstom Nikšića, nastojati da organizuje aktivnosti koje će imati za cilj poboljšanja uslova za najstariju populaciju u MZ Župa Nikšićka