Scilla litardierei – Balkanski endem

Scilla litardierei – Balkanski endem

Scilla litardierei Breistr. – LIVADSKI PROCJEPAK

 

Višegodišnja biljka sa okruglastom lukovicom iz koje se razvija tri do šest linearnih listova. Stabljika doseže visinu do 30 cm. Na vrhu stabljike je piramidalna grozdasta cvast boje lavande sastavljena od 20 - 40 cvjetova. Cvjeta u maju i junu. Ovaj balkanski endem naseljava plavne livade kraških polja a može se naći i na livadama do 1000 m. n. v. Zbog dekorativnog izgleda i cvjetova ljubičasto plave boje ima primjenu u hortikulturi, pa se često može naći u baštama.

Globalna kategorija ugroženosti: IUCN - Near Threatened (NT)

Stepen zaštite: Nacionalno zaštićena vrsta

Habitat Direktiva - Annex II i IV

 

 

 Promocija biljaka vodenih i vlažnih staništa Nikšićkog polja dio je projekta ,,Endemnik'' koji realizuje NVO ,,Župa u srcu'', a finansira Partnerski fond za kritično ugrožene ekosisteme (CEPF).