Sumiranje ostvarenog na Zboru Župljana

Sumiranje ostvarenog na Zboru Župljana

 MZ Župa organizuje u nedjelju 12. maja u 11i55h u Miolju Polju ''Zbor Župljana'' kako bi upoznala građane sa realizacijom postavljenih zahtjeva na prethodnim zborovima i kako bi se donijele odluke o daljim koracima u ispunjenju istih.

#nemanazad