U 2023. u nove pobjede

U 2023. u nove pobjede

 Poštovani mještani Župe,

na kraju smo još jedne aktivne godine u našem mjestu. Pored svih predviđenih i nepredviđenih okolnosti uspjeli smo da nastavimo kontinuitet aktivnosti započetih prije četiri godine. 

Nastavili smo sa poboljšanjem putne infrastrukture, pa je što kroz program opštine što kroz IFAD asfaltirano blizu 11 km seoskih puteva kroz župska sela, a na proljeće je dogovoreno sa opštinom da se asfaltira još 6km puteva. Asfaltiran je put do Kapetanova jezera u dužini od 6km, počelo je postavljanje zaštitnih mreža i metalne ograde na prvih pet kilometara rekonstruisanog puta, u toku je izrada projekta za nastavak rekonstrukcije glavnog puta do Miolja Polja. Radovi na ovom putu treba da počnu u 2023.god, a dio sredstava je obezbijeđen kroz kapitalni budžet Vlade CG. 

U toku je izrada projekta za rekonstrukciju Puste strane, od Kuta do Zagrada u dužini od 2.5 km. Radovi na ovoj deonici bi trebalo da počnu na proljeće, zašto je sredstva obezbijedila Opština Nikšić. Insistiraćemo da se krene i u rekonstrukciju planinskih puteva, a na ovu temu sam prije nekoliko dana razgovarao sa predstavnicima Vlade CG.

U izradi je i dio projekta za poboljšanje vodosnadbijevanja, a sredstva su obezbijeđena, takođe, kroz kapitalni budžet Vlade CG.

Kroz donaciju opštine i ministarstva prosvete obezbijeđeko je oko 40.000 eura za rekonstrukciju školske sale. Sredstva se nalaze na računu škole. Kako će za realizaciju ovog projekta biti potrebno znatno više sredstava, namjerni smo da početkom godine pokrenemo širu inicijativu kako bi se obezbijedila sredstva i školsku salu rekonstruisali ove godine. Očekujemo da se u ovu aktivnost uključi svaki pojedinac iz našeg mjesta, privredna društva i da ovo bude projekat koji će nas sve spojiti u jednu celinu.

U februaru mjesecu očekujem početak radova na ugradnji grijanje u OŠ "Dušan Bojović", kroz program energetske efikasnosti. U 2023.godini će se izvršiti kompletna zamjena ulične rasvjete.

Nastavili smo i sa onim aktivnostima koje su prepoznate u cijeloj CG. Tako smo i ove godine za sve polumaturante obezbijedili besplatnu ekskurziju i polumatursko veče zašto smo izdvojili blizu 6000 eura, prvaci su dobili školski pribor, stipendije za pet najboljih studenata zašto je potrebno 2800 evra,  prvorođeno dijete je dobilo 1000 eura, svako prijavljeno novorođenče je dobilo naknadu od 100 evra, a u ovoj godini po ovoj osnovi isplaćeno 4100 eura. Obezbijedili smo i novčane nagrade za dobitnike diplome Luča. Za potrebe vrtića izvršili nabavku pet tepiha i tv prijemnika, a za OŠ "Dušan Bojović" izvršena je nabavka dva kompjutera. Oko 40-oro djece je poslato na besplatno letovanje.

Na kraju ove godine, za oko 400 djece su obezbijeđeni novogodišnji paketići, a pakete hrane smo obezbijedili za samohrane stare osobe. U sabirnoj akciji smo za potrebe Crvenog Krsta Nikšić obezbijedili blizu 2000 kg osnovnih životnih namirnica.

Zahvaljujući projektu NVO Župa  u srcu  smo obezbijedili vatrogasnu opremu za osnovano župsko  dobrovoljno vatrogasno društvo. Vrijednost donacije je 10.000 eura.

Nagradili smo talentovanu župsku djecu koja su osvajala medalje na sportskim takmičenjem, a redovno smo pomagali i FK Župa. Nagradili smo I članove ribolovnog kluba Župa koji su osvojili drugo mjesto na prvenstvu Balkana.Ovo su samo od nekih aktivnosti koje su sprovedene, a za koje je trebalo mnogo truda, energije, slobodnog vremena, ali sve se zaboravlja kada rezultati dođu, jer MZ nema niti jenog centa finansiranja od strane opštine i države, već sva sredstva dobjjamo iz donacija, što dovoljno govori kroz koje probleme treba proći da bi se došlo do rezultata koje sam naveo.

Zahvaljujem se svim članovima Savjeta MZ Župa Nikšićka koji su bili puni učesnici u realizovanim projektima. Zahvaljujem se svima koji su svjesni da sve ovo ne bi došlo bez mnogo truda i upornosti i koji su nam davali punu podršku. Zahvaljujem se i onima, kojih je na nivou statističke greške,  koji u svojim glavama sklapaju neke svoje mozaike, jer nikad ništa  nijesu doprineli svome mjestu, već su sve gledali iz ugla svoje lične koristi, a uz punu političku obojenost. Oni mi daju smjernice kao ne treba raditi, jer je zbog takvih pojedinaca naše mjesto bilo zapalo u potpunu letargiju.

Posebna zahvalnost ide privrednim društvima koji su pomagali Savjetu MZ i bez čije pomoći bi teško bilo sve realizovati.

Zahvalnost ide i predstavnicima medija koji su na adekvatan način pratili aktivnosti Savjeta  MZ Župa Nikšićka. 

Na kraju, želim Vam srećnu i zdravljem bogatu 2023. godinu.

Neka vam nastupajući Božićni praznici daju snagu da se sve više spajamo i jedni drugima pružamo podršku. Život je kratak, živimo ga na lijep način. Srećno.

 

Predsjednik Savjeta MZ Župa Nikšićka 

Dragoljub Radulović