Vila iz Ranjeve Glavice

Vila iz Ranjeve Glavice

Vila iz Ranjeve Glavice

Jedan čobanin iz Liverovića koji se prezivao Ivanović, čuvao je koze oko Ranjeve Glavice gdje se nalazila pećina Tabanovača u kojoj su živjele vile. U stadu je imao jednu kozu i zvali su je Bisa koja je kući uvijek dolazila pomužena. Ovaj čobanin je živio sa maćehom i ona ga stade napadati da niko drugi do njega ne muze ovu najbolju kozu i pije njeno mlijeko. On se branio da to ne radi i da ne zna kako se to događa. No uskoro primijeti da kad javi koze u Dubravu ili neko drugo mjesto izvan Ranjeve Glavice, Bisa dolazi pomužena i to mu bi čudno. Stoga opet izjavi koze u Ranjevu Glavicu i stade motriti samo na Bisu. U jednom trenutku opazi kako ona pođe u pećinu, a kako je tamo bio izvor on pomisli da je ušla da pije vode. Prođe dosta vremena a Bise nema da izlazi iz pećine i on pođe za njom. Kad tamo, zateče vilu kako muze Bisu. Ona ga ugleda i reče: ''Nikome ne smiješ za ovo kazati, jer ću ti kuću iskopati!'' Čobanin se vrati sa kozama i dugo nije javio u Ranjevu Glavicu. No kako je tu bila najveća pitomina i od nje su koze davale najviše mlijeka, maćeha to opazi i počne ga tjerati da javi samo u Ranjevu Glavicu. On više nije imao kuda i ispriča joj za vilu, moleći je da ga ne ćera da javi tamo koze. Maćeha pristade. No dođe gluva jesen i koze prestadoše davati mlijeko i čobanin jednoga dana ponovo izjavi u Ranjevu Glavicu. Tamo nađe još nekoliko čobana pa izađoše da sjede na brdo zvano Kuk. Dok su oni tako sjedjeli na brdu, odjednom dune neki vjetar i ovog čobanina odnese u ambis i odmah stane. Tako njega vila kazni što je odao tajnu.