,,Za dobro Župe'' u 2022.

,,Za dobro Župe'' u 2022.

 MZ Župa Nikšićka je sinoć organizovala prijem za svoje prijatelje i partnere koji su u 2022.godine, aktivno, kroz razne oblike pomagali rad Savjeta MZ.

Predsjednik Savjeta MZ Dragoljub Radulović se u pozdravnom  govoru zahvalio svim privrednim subjektima i pojedincima koji su u 2022.godini bili oslonac u radu Savjeta MZ Župa Nikšićka. Kazao je da sve njih doživljava kao iskrene prijatelje našeg mjesta i da ni on ne bi imao postignute rezultate da nije bilo njihove bezrezervne podrške.

Posebnu zahvalnost je imao i prema prisutnim predstavnicima medija koji su svih ovih godina aktivno pratili i promovisali rad Savjeta MZ Župa Nikšićka. Kao i svake godine izdvojio je pojedince i društva i istim je uručio zahvalnice ,,Za dobro Župe''. Tako su ove godine zahvalnice dobili:

- Vidak Krtolica, sekretar sekretarijata za saobraćaj i komunalne poslove za punu podršku u realizaciji aktivnosti u MZ Župa Nikšićka; 

- Manda prevoz za kontinuiranu podršku u realizaciji projekata u MZ Župa Nikšićka;

- Naše voće za uspešan razvoj preduzetništva u MZ Župa Nikšička;

- NVO Župa u srcu za uspješnu promociju našeg mjesta;

- Vesko Drašković za uspešan razvoj sporta u MZ Župa  Nikšićka;

- Milinko Miličić,  novinar RTVNK, za uspješnu i kontinuiranu medijsku promociju aktivnosti MZ Župa Nikšićka.

U njihovo ime se zahvalio Aleksandar Dačević iz NVO Župa u srcu koji se zahvalio Savjetu MZ Župa Nikšićka što je prepoznao aktivnosti te NVO organizacije. Posebno je imao lijepe riječi za aktivizam predsjednika Savjeta MZ Dragoljuba Radulović kazavši da  Župljani treba da podrže njegove aktivnosti koje su u prethodnim godinama Župu izdigli na jedan veći nivo u svim segmentima. Kazao je da Radulović zaslužuje poštovanje od svih činilaca društvene zajednice.

Nepodijeljeno mišljenje svih gostiju Savjeta MZ Župa  Nikšićka  je da je ovakav odnos Savjeta MZ za svaku pohvalu i da će svi oni nastaviti da daju podršku svakoj zdravoj aktivnosti koja će doprineti razvoju Župe Nikšićke.

Sinošnji prijem je pokazao puno poštovanje svih prisutnih prema našem mjestu i svima nama treba da služi na ponos što je Župa došla u situaciju sa bude poštovana i da poštuje. Ovo je garancija da će Župa da živi.