Zajednička akcija čišćenja

Zajednička akcija čišćenja

 U nedjelju 19. februara NVO ,,Župa u srcu'' i SRK ,,Župa Nikšićka'' organizovali su čišćenje obale Liverovićkog jezera od nanosa otpadnog materijala koji rijeka Gračanica u vrijeme velikih poplava donosi duž toka ali i duž pritoka. Velika količina otpada se odlaže na divljim deponijama u selu Kuta pošto u ovom selu nije regulisano organizovano odvoženje otpada. Sa druge strane gornji tok Gračanice je u znatno boljem stanju od kad je NVO Župa u srcu postavila prije tri godine preko 30  kontejnera.

Na akciji su učestvovali: Jovo Radulović, Stevan Dačević, Radovan Jaredić, članovi MZ Žuipa Dragoljub Radulović, Sava Nikolić i Milan Dragnić i mještanin Zagrada Boća Đilas.

Akciji nije prisustvovao niko od predstavnika SRK ,,Nikšić'' koja zvanično gazduje ovim jezerom.