Žene u zelenoj ekonomiji

Žene u zelenoj ekonomiji

Uloga i status žena u zelenoj ekonomiji mora se uzeti u obzir i zahtijeva posebnu pažnju. Žene čine polovinu svjetskih ljudskih resursa. Podsticanje učešća žena u zelenoj ekonomiji može biti izvor političkih, ekonomskih, socijalnih i ekoloških inovacija. OECD priznaje da su žene, osim svojih poredivih kapaciteta s muškarcima, pravi potencijalni izvor inovacije u pogledu stila upravljanja, strukture kompanije, usluga u zajednici, upotrebe tehnologije, itd. (OECD, 1998). To bi moglo doprinijeti ne samo smanjenju utjicaja na sredinu, već bi moglo i dodati vrijednost ekonomiji i stvaraju više radnih mjesta.

U posljednjih nekoliko decenija žene su postigle napredak u postizanju ekonomske jednakosti, ali i dalje se koncentrišu u tradicionalno ženskim zanimanjima. Žene čine manje od tri posto mnogih zanimljivih radnih mjesta kao što su građevinski radnici, električari i instalateri termotehničkih instalacija. Postoje zabrinutosti da se veliki procenat rasta zelenih radnih mesta dešava u sektorima u kojima su žene premalo zastupljene u radnoj snazi. Muškarci široko drže poslove na poslovima rekonstrukcija, ekoloških tehnologija transporta, proizvodnje vjetra i solarne energije itd. Ovi sektori daju važan doprinos zelenom rastu, stvaranju radnih mjesta i bogatstvu, ali se oni doživljavaju kao muški. Iako neće sve žene biti privučene na tim poslovima, njihovo učešće u ovim sektorima trebalo bi da se odražava i razmatra sa strateškog stanovišta.

Sigurno je da propisi trebaju biti obvezujući kako bi se podstaklo sudjelovanje žena u onim sektorima koji će se širiti kako se zelena ekonomija bude razvijala. Proširenje programa obrazovanja, osposobljavanja i stvaranja vještina takođe će biti od presudnog značaja za uspješno uključivanje žena u ove poslove. Dobar primjer pristupa koji je moguće primijeniti identifikovan je u regiji Alzas u Francuskoj, inicijativom Les Elles du BTP (Žene iz građevinskog sektora). Sektor postaje sve zeleniji, potrebne su nove vještine i obuka da bi se zadovoljile potrebe novih propisa i standardi energetske efikasnosti. Ovo je shvaćeno kao dobra prilika da se ovi treninzi iskoriste u kako bi se žene uključile u taj sektor. Inicijativa Les Elles du BTP želi olakšati uključivanje žena u građevinarstvu, posebno kroz prilagođenu obuku, stvoriti mrežu žena u građevinskom sektoru koji dijeli svoje iskustvo i „proba“ različite poslove dostupne u tom sektoru

Kad više žena radi, ekonomije rastu. Prema Svjetskom ekonomskom forumu, veća rodna ravnopravnost koja podrazumijeva veću upotrebu ljudskog kapitala pozitivno je u korelaciji s BDP-om po glavi stanovnika, konkurentnošću i ljudskim razvojem.

Žene u svijetu imaju razne uspješne inicijative koje doprinose zelenoj ekonomiji.

U Gani grupa poduzetnih žena i mladih gradi bicikle od zelenog materijala - bambusa. Deset farmera uzgaja bambus, a 25 građevinara ga pretvara  u ekološki prihvatljiva bicikla koji se koristite na cestama Gane ili izvoze u inostranstvo. I ovo je samo jedan od primjera 

Da bi doprinos žena zelenoj ekonomiji bio potpun neophodne su i različite mjere.

Prvo, ženama je potreban veći pristup finansijskom sistemu. U subsaharskoj Africi muškarci imaju 30 odsto veću vjerovatnoću od žena da imaju bankovni račun. Da bi se smanjio taj jaz, moraju se dizajnirati zajmovi sa fleksibilnijim potrebama žena u poslu. To uključuje, na primjer, širenje mikrokredita - pristup koji je već omogućio ženama u mnogim zemljama da postanu preduzetnice.

Drugo, ženama su potrebna jednaka prava na zemljište. Vlasništvo nad zemljom - bilo da je suvlasništvo, za udatu ženu ili isključivo vlasništvo, za ženu nosioca domaćinstva. Ovim se poboljšava ne samo  ekonomska sigurnost i produktivnost, već i pristup tradicionalnim finansijama. Uz postojanje vlasništva nad zemljom veća je vjerovatnoća da će žene uložiti u plodnost tla, pridonoseći produktivnijim i održivijim obrascima korištenja zemljišta.

Treće, žene moraju povećati aktivno sudjelovanje u ekonomiji, uključujući bolje obrazovanje, obuku vještina i zaštitu od diskriminacije na radnom mjestu. Budući da je industrija čiste energije toliko nova, mogla bi pomoći ženama da se uključe u netradicionalne visoko plaćene poslove poput inženjerstva.

 Izvori: https://www.uncclearn.org/sites/default/files/inventory/ilogreen.pdf i https://www.oecd.org/cfe/leed/49387595.pdf

 Ovaj tekst je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost organizacije Župa u srcu i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije, Ministarstva javne uprave Crne Gore i FORS Montenegra.