Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Više rada manje politike u 2022.

Kraj godine se primakao, pa je vrijeme da sumiramo rezultate ostvarene u našoj mjesnoj zajednici u prethodnoj godini. I pored teške godine smatramo da je naša mjesna zajednica zahvaljujući prije svega Savjetu MZ imala brojne pozitivne aktivnosti kako bi promovisala Župu i ostvarila bolje uslove života.

Ipak prošlu godinu nažalost je obilježila neaktivnost lokalne samouprave tj. Opštine Nikšić i pasivnost za sprovođenje projekata u Župi. Ovim putem se pitamo, čini nam se s pravom, zbog čega je to bilo tako znajući da su sredstva od koncesije bila redovan prihod opštinskog budžeta u 2021. godini. Ko to ima pravo da nam jednu godinu učini uzaludnom po pitanju razvoja ovog kraja?

Nažalost dobar dio onog lošeg na što smo proteklih godina ukazivali i protiv čega smo se kao organizacija borili sačekalo nas je i u novoj vlasti. Našu nadu da će se stvari mijenjati nabolje ugasila je neaktivnost onih kod kojih se slivaju župska finansijska sredstva po raznim osnovama.  Na osnovu čega ovo tvrdimo pokušaćemo da što bolje približimo javnosti kao što smo to radili i sa prethodnom vlasti.

Da počnemo od ignorisanja opštinskih institucija da nam daju podatke koje se tiču finansija koje se slivaju u budžet Opštine Nikšić sa teritorije Župe. Ovo ignorisanje je bila odlika prve vlasti, ali izgleda i ove nove. Na dopis upućen VD Sekretara za finansije, razvoj i preduzetništvo Zoranu Šoškiću da nam da konkretne podatke o prihodu po osnovu koncesija, registracija, poreza na nepokretnosti, prireza na porez, poreza na dohodak, naknada za dalekovode, cjevovode, električne i distributivne sisteme koje dolaze iz Župe dobili smo samo popularno ćutanje administracije.

Naša pretpostavka je da se po ovim osnovima u budžet Opštine Nikšić slilo u 2021. skoro milion eura. Zamišljamo samo šta smo kao zajednica mogli ove godine da riješimo infrastrukturnih i drugih problema u Župi sa ovim sredstvima. Umjesto ovoga prošla godina je bila slika nekih prethodnih godina kad nam svakodnevno prijeti opasnost na putu pored Liverovićkog jezera, kad snabdijevanje vodom u ljetnjim mjesecima skoro da ne funkcioniše, kad je u pojedinim selima seoska rasvjeta više bila dekor nego što je radila, kad sistem za odvodnjavanje atmosferskih voda sa glavnog puta ne funkcioniše, kad se baš kao i neke prethodne vlasti što su radile ,,mjerkaju” rudokopi za potrebe deponovanja otpada, kad postoje i socijalni problemi na koje se niko ne okreće…

Još jedna sličnost sa prethodnim vlastima je nametanje slike da neko Župi pomaže je svakako ono protiv čega smo se borili i protiv čega ćemo se i dalje boriti. Smatramo da se Župi mnogo više duguje i u finansijskom i u društvenom pogledu.

Ništa bolja situacija nije bila ni u društvenom životu. Pollitika je u 2021. miješala svoje prste u sve pore života u Župi baš kao i prethodnih godina: izbori direktora u našoj školi, partijska zapošljavanja partijskih aktivista i njihovih članova porodica koji su tokom izbora zadužile partije na vlasti, pa čak i sagledavanje načina kako smijeniti predsjednika MZ. Lokalni partijski potrčci koji su prije osuđivali partijske potrčke sada već bivše vlasti rade isto što i njihovi prethodnici. I što je najgore jedan dio građana sve ovo vidi i ponaša se kao da se ništa ne dešava i kao da je sada sa promjenom vlasti sve to u redu i normalno.

Pozdravljamo napor mjesne zajednice Župa koji su činili ka institucijama u toku godine da bi ih animirali da ulože sredstva u Župu. Dio tih napora je po najavama urodio plodom i to je ono što uliva povjerenje da će se stanje popraviti u narednoj godini.

Ipak organizacija Župa u srcu od osnivanja nije mogla da odćuti na devijantnosti koje su evidentne i koje moraju biti ispravljane kako bi naše društvo bilo bolje. Župa zaslužuje i više i bolje stoga pozivamo i lokalne i državne institucije da isprate zamah i vjetar u leđa koji im kao zajednica dajemo, a ne da budu kočničari razvoja ovog kraja.

Novi pogled na vaš rad

Mjesto za reklamu (365 x 270 area)
Najnovije

Prijavite se na newsletter

Želite da budete obaviješteni o novim vijestima? Prijavite se na Newsletter

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Istaknute kategorije

Budite inspirisani svakom našom pričom koju ćete pročitati

Cilj ovog portala je da promoviše jedan od najlepših krajeva u Crnaoj Gori i svakom mještaninu Župe obezbijedi pravovremeno informisanje

Scroll to Top