Vizija

 

Naša vizija je ekonomski i kulturno nezavisna i razvijena Župa.