Vodovodna infrastruktura

Vodovod u Župi rađen je početkom osamdesetih godina i snabdijevao je područje sela Morakovo, Bjeloševinu, Miolje Polje, Dučice, Jugoviće, Staro Selo, Carine, Bastaje i Liveroviće. Sela Kuta i Vasiljevići nijesu bili obuhvaćeni ovim vodovodom. Cjevovod koji je bio veoma nekvalitetno urađen, uz neredovno i neadekvatno održavanje i neregulisan status vangradskih vodovoda doprinijeli su da je vodosnabdijevanje kompletnog područja bude nazadovoljavajuće. Tokom 2006. godine pristupilo se rekonstrukciji ovog vodovoda koja je, uz ostale potrebne radove trebala da riješi problem vodosnabdijevanja. Ovaj vodovod je gravitacioni, broj potrošača je oko 900, izvorište je Blaca Morakovska čiji je kapacitet u minimumu 8-10 l/s, što je nedovoljno za uredno vodosnabdijevanje, pa se pristupilo ispitivanju radi uključenja novih količina. U ovaj sistem vodovoda uključen je i dio Vasiljevića i Kuta.

Vodovod Kuta - Vasiljevići Kuta i dio sela Vasiljevići su se snabdijevali sa izvorišta Crni Oštak i Žukovica. Izvorište Crni Oštak, kapaciteta oko 5 l/sec je prije 5-6 godina zamućeno rudom i otpadnim vodama iz rudokopa Biočki stan, pa je voda sa njega neupotrebljiva veći dio godine. U selima Zagrad, Oblatno, Raspuće i Dubrava u zadnjih desetak godina rađeni su od strane Rudnika Boksita vodovodi koji su priključeni na vodovod Rudnika, čija su izvorišta na području visoravni Lukavica Mijatov izvor, Arapov izvor i Knežev izvor. Kapacitet ovih izvora je nedovoljan, a u sušnom periodu mali čak i za potrebe samog Rudnika. Broj potrošača koji se snabdijeva sa ovog izvorišta je oko 160.

Veći dio Župe još uvijek nema regulisano uredno vodosnabdijevanje. Najnoviji vodovodi koji su instalirani, najviše zbog loše organizacije, manipulacija i neažurnosti rukovodstva Opštine Nikšić, ni od početka radova 2006. godine nijesu riješili višedecenijski problem stanovnika Župe, tako da i danas veći dio Župljana trpi zbog manipulacija drugih..