Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Zašto opština-Infrastruktura

Jedan od najvećih razloga za povraćaj statusa opštine vidljiv je na svakom koraku i ogleda se u nedovoljnoj infrastrukturnoj razvijenosti Župe. Iako postoje značajni vodeni potencijali veći dio Župe danas nema riješeno pitanje vodosnabdijevanja. Rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja glavnog vodovoda u Župi urađena je bez projektne dokumentacije i tendera zahvaljujući manipulacijama opštine Nikšić i glavnog izvođača Vodovod d.o.o., tako da je i pored 1,2 miliona eura koja je Župa 2006. godine dobila od koncesije ostao problem neredovnog snabdijevanja. Samo od eksploatacije rude boksita Župi je trebalo da pripadne oko 30 miliona eura. Milioni koji su se slili u  kasu Opštine Nikšić i po drugim osnovama su nesrazmjerno uloženi  u župsku infrastrukturu

Glavni put je usled dugogodišnjeg opterećenja i prevoza, što rude boksita što drvne mase, u veoma lošem stanju. Opština Nikšić i pored zahtjeva mjesne zajednice Župa nije pokazala interesovanje da pristupi neophodnoj rekonstrukciji. Kada se tome doda dugogodišnje neodržavanje, nečišćenje rigola i tumbina na ovom putu, koji bi trebao da je posao lokalne samouprave, onda je i jasno zbog čega je glavni put u stanju u kakvom je sada. Osim glavnog puta i ostali lokalni i nekategorisani putevi su prilikom izgradnje rađeni bez ikakve projektne dokumentacije, pa je većina tih puteva sa problemima nedovoljne širine i velikih uspona. Uz to neriješeno pitanje odvoda atmosferskih padavina dovodi do toga da su ovi putevi u velikoj mjeri oštećeni. Pristupni putevi do samih domaćinstava su u 90 procenata neasfaltirani, pa su stanovnici u dodatnim problemima naročito u zimskom periodu.

Distributivna mreža je takođe u dosta lošem stanju. Mnogi zaseoci imaju problema sa padovima napona ali i sa dotrajalim stubovima. Velika teritorija Župe u sada teritorijalno velikoj opštini Nikšić nije mogla biti u potpunosti servisirana, pa je formiranje nove opštine mogućnost da se povede računa kako bi se povećao kvalitet ove mreže i obezbijedilo bolje snabdijevanje električnom energijom.

Uspostavljanje sistema vodosnabdijevanja u svim naseljima Župe je od vitalnog značaja za razvoj života i privrednih aktivnosti. Dalji pritisak na lokalitet Zabran kao glavno izvorište nije ni ekološki niti ekonomski opravdan, naročito ako se uzme u obzir da se radi o području koje ima visok stepen zaštite. Izrada projektne dokumentacije i nova istraživanja na povećanju kapaciteta su neophodna kako bi se pronašla nova rešenja i trajno riješio problem. Formiranjem opštine krenuće se u rešavanje svih ovih problema, jer će buduća opština imati svoj budžet, a očekuje se finansiranje ovih projekata iz fondova EU. Očekivanje je da će rekonstrukcija magistralnog puta Nikšić-Morakovo biti nadležnost Direkcije za saobraćaj, jer smatramo da to poslije svega što je Župa ustupila državi to mora biti njena obaveza. Ovaj put bi dalje mogao da bude nastavak novog magistralnog puta do Kolašina što je i i sada planirano lokalnim i državnim planovima.

Formiranjem Opštine Župa rekonstrukcija i održavanje puta Župa-Morakovo zakonski će spasti pod obavezu države, a ne lokalne samouprave. Ovim rešenjem bi onda ostala dionica puta za izgradnju do Kolašina čime bi se ispunio cilj iz Prostornog plana Opštine Nikšić tj. otvaranje magistralnog pravca Kolašin-Župa-Nikšić.

U narednom periodu u prostornim planovima je potrebno uvrstiti i putni pravac Župa-Podgorica. Planovi za ovaj putni pravac postojali su još pedesetih godina prošlog vijeka.Probijanjem tunela kroz Prekornicu Župa bi se povezala sa Podgoricom i time značajno otvorila mogućnosti za brži ekonomski rast. Što se tiče putne infrastrukture neophodno je uraditi duž glavnog puta od Liverovića do Kamenog Krsta, a u drugoj fazi i do Morakova stazu za bicikliste i pješake. Izgradnja ove staze je neophodna, jer je veoma velika frekfencija saobraćaja duž glavne saobraćajnice, naročito kamiona koji prevoze rudu tako da su župski đaci ali i ostali građani Župe konstantno u opasnosti. Izgradnja ovih staza biće i odlična podloga za razvoj turizma, jer je ovaj dio Župe sa posebnim ambijentalnim izgledom.

Osim glavnog puta neophodno je pristupiti izradi projektne dokumentacije za lokalne puteve naročito za one koji trenutno ne zadovoljavaju ni minimum uslova za odvijanje saobraćaja.Pored navedenog važnost fizičke infrastrukture je nesaglediva za dalji razvoj Župe. Svi u zajednici znaju da su za podršku ekonomskom rastu potrebni kvalitetni putevi, dovoljne količine kvalitetne vode za piće i industrijsku proizvodnju, stabilno napajanje električnom energijom, dostupnost gorivima, očuvana prirodna sredina i riješena pitanja čvrstog otpada i atmosferske kanalizacije.

Uporedni rad na formiranju opštine podrazumijeva i rad na izradi projekata sve potrebne infrastrukture za organe lokalne samouprave, organizacije civilnog društva koje funkcionišu na ovim prostorima i sve građane Župe. Prvi korak je izrada strateških dokumenata Strategije razvoja, Prostornog plana Župe, detaljnih urbanističkih planova centra Župe i dalje razrade glavnih lokaliteta pogodnih za razvoj poljoprivrede i turizma. Očuvanje postojećeg poljoprivrednog zemljišta mora biti prioritet buduće opštine, jer je dosadašnja uzurpacija ovog zemljišta sve više uzela maha.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Novi pogled na vaš rad

Mjesto za reklamu (365 x 270 area)
Najnovije

Prijavite se na newsletter

Želite da budete obaviješteni o novim vijestima? Prijavite se na Newsletter

Istaknute kategorije

Budite inspirisani svakom našom pričom koju ćete pročitati

Cilj ovog portala je da promoviše jedan od najlepših krajeva u Crnaoj Gori i svakom mještaninu Župe obezbijedi pravovremeno informisanje

RURALNI RAZVOJ

#ruralni razvoj

EKOLOGIJA

#Vijesti

KULTURA

#Vijesti

OGLASI

#Oglasi
Scroll to Top