Zdravstvena ambulanta

 

U Župi se nalazi i zdravstvena ambulanta u kojoj je trenutno uposleno troje medicinskih radnika. Ambulanta trenutno funkcioniše u sklopu zgrade Mjesne zajednice Župa. Za bolje funkcionisanje zdravstvene zaštite neophodno je formiranje doma zdravlja u okviru kojeg bi funkcionisale i stomatološka ambulanta i apoteka.