Zdravstveni turizam

 

Župa svojom umjerenom klimom predstavlja odlično mjesto za razvoj zdravstvenog vida turizma. Oživljavanje ideje funkcionisanja zdravstveno rekreativnog centra u Morakovu, koja je bila aktuelna sedamdesetih godina umnogome bi pokrenula dalji razvoj ovog kraja.